Natalia Haarahiltunen

Hei! Olen Natalia Haarahiltunen, s.1977 Kemijärven rannoilla. Olinkin kauan innokas uinnin

ystävä ja kilpauimari. Sitten etsin elämääni uusia virtoja henkisyyden, taiteen ja laulun ääreltä.

Opiskelin ruotsalaisen laulupedagogin Valborg Werbeck Svärdströmin kehittämällä

lauluäänen vapauttamisen metodilla ja lauloin sopraanoa pienissä ja suuremmissa

kokoonpanoissa esiintyen. Aloin tehdä myös omia lyriikkoja ja lauluja. Opettelin syvää

kuuntelua ja äänteiden voimien vaikutuksia kehoomme. Kiinnostuin myös ihmisen

kokonaisvaltaisesta olemuksesta ja yhteydestämme ympäröivään kosmokseen.

Uskon, että me voimme ihmisinä luoda yhä tietoisemman ja harmonisemman yhteyden niin

keho– sielu– henkiolemiseemme kuin Maaäidin, ihmisyyden ja kosmoksen välille.

Olen itse elänyt välillä hyvin yksipuolisesti jollekin osa-alueelle painottuen ja osittain myös

siksi pyrin näiden eri puolien harmoniaa kohden. Tärkeänä pidän sisäisyyden kuuntelua ja

itselle rehellisenä olemista. Uskon, että ihminen tietää jo itse pitkälti sen, mitä kaipaa tai

millaista seuraavaa askelta hän on tekemässä. Laulunopetuksessakin pyrin kuuntelemaan

tätä ihmisen sisäistä tilaa ja tukemaan sitä. Toivon, että voin johdattaa myös havaintojen ja

oivallusten äärelle omassa laulamisessa.

Laulunopetuksessa kannustan ja autan omien vahvuuksien huomaamista ja esiintuloa.

Opetan myös luovaa laulullisuutta improvisoinnin kautta.

Opiskelemistani hengitysharjoituksista ja äänteiden voimien ymmärryksestä ja vaikutuksien

tuntemisesta saa myös helpotusta yleiseen ylivirittyneisyyden tai kuormittuneisuuden tilaan.

Opetan myös luontevasti englanniksi.

Minulle tärkeää on sisäinen rauha ja sen vaaliminen, ymmärrys yhteydestämme toisiimme ja

ympäröivään moniulotteiseen todellisuuteen.

Olen myös aktiivinen tähtien ja taivaan tapahtumien seuraaja ja uuden tähtiviisauden,

astrosofian pitkäaikainen opiskelija ja tulen tarjoamaan myös niihin liittyvää opetusta ja

keskustelevaa konsultaatiota.

Voit olla minuun yhteydessä sähköpostitse: nataliah(at)olen.to